Poniższe Nihil Obstat oraz  Imprimatur dotyczą angielskojęzycznego wydania książek Direction of Our Times (Wskazania na nasze czasy)


NihilObstat:Very Rev. John Canon Murphy, PP, VF
Imprimatur: +Most Rev. Leo O’Reilly
Bishop of Kilmore, Ireland
Nihil Obstat i Imprimatur są oficjalnym stwierdzeniem, że treści zawarte w danej książce lub broszurze nie są sprzeczne z doktryną Kościoła katolickiego w kwestiach wiary i moralności i że ze strony Kościoła zostało przyznane pozwolenie na publikację.

Zgodnie z Kościelnym protokołem, Biskup O’Reilly powołał komisję diecezjalną by zbadała pisma Anny i oceniła jej doniesienia dotyczące/na temat przesłań otrzymywanych z nieba. Prace oficjalnej kościelnej komisji diecezjalnej są zaawansowane i wspólnie z tobą pełni pokoju oczekujemy na jej wyniki.