Arquivo do blog

domingo, 30 de outubro de 2011

Iota Unum: O Resultado Paradoxal do Concílio e o Sínodo Romano . .Romano Amerio: La Reforma Litúrgica . Iota Unum on... La Messa di san Pio V e la Messa di Paolo VI alla luce dell’Æsthetica trinitaria. * Réginald Garrigou-Lagrange, O.P. : O valor infinit... * * Cristo, Rei dos reis.QUAS PRIMAS DEL SUMO PONTÍF... * Cristo, Rei dos reis.QUAS PRIMAS DEL SUMO PONTÍFIC... * La Realeza de Cristo * Entrevista al Prefecto de la Congregación para el ...