Don Divo Barsotti

Arquivo do blog

sexta-feira, 19 de abril de 2019

Don Divo Barsottiego. Medytacje na Wielki Piątek


Wielki Piątek - 

Pierwsza medytacja

Cierpienie Jezusa trwa w nas, ale jednocześnie chwała Jego zmartwychwstania jest w nas obecna.
Tajemnica, którą celebrujemy, proponuje naszej medytacji jeden z podstawowych, ale i najbardziej niepokojących tematów chrześcijaństwa. W Starym Testamencie zło moralne nie różniło się od zła fizycznego. Wszystko było nazywane "złem", jednak nawet jeśli jeden mówił obojętnie o jednym i drugim, rozróżnienie było ukryte. Dla nas, chrześcijan, rozróżnienie jest tak jasne, tak absolutne, że widzimy zło fizyczne jako najskuteczniejszy środek wybrany przez Boga do zniszczenia zła moralnego. Syn Boży umiera na krzyżu, przyjmuje cierpieć w swoim ciele i w swojej duszy wszystkie męki za zbawienie człowieka i to zbawienie jest odpuszczeniem grzechu (zło moralne).